Utbildning för volontärer – Tjejzonen

Utbildning för volontärer

Med anledning av den nuvarande utvecklingen av Covid-19 har vi beslutat att genomföra alla utbildningar och handledningar digitalt tills vidare. Det går alltså fortfarande att bli volontär! Varmt välkommen med din intresseanmälan och läs mer om vad det innebär här.

Innan du startar ditt uppdrag som Storasyster på Tjejzonen får du gå vår obligatoriska volontärutbildning, som är grunden för alla som vill engagera sig och bidra till vårt viktiga arbete. Den har utvecklats för att på bästa sätt förbereda dig för ditt uppdrag och består av två delar – en grundutbildning och en uppdragsutbildning.

Därefter erbjuder vi även fortbildningar cirka fyra gånger per år inom olika ämnen som berör tjejers psykiska hälsa.

1. Grundutbildning

Den första delen av volontärutbildningen är densamma för alla blivande Storasystrar, oavsett uppdrag, och hålls på en digital plattform.

Utbildningen fördjupar sig i Tjejzonens metod – lyssnandet – och vårt sätt att bemöta tjejerna som vänder sig till oss. Den ger dig en gemensam grund och ett förhållningssätt som genomsyrar hela Tjejzonen.

2. Uppdragsutbildning

Efter grundutbildningen deltar du i en uppdragsutbildning på Tjejzonens kansli i Örnsberg (vid behov erbjuds de digitalt). Den hålls vanligtvis en vardagskväll och brukar ta 4 timmar.

Uppdragsutbildningen hålls av din blivande samordnare. Det är samordnaren som har ansvar för dig under ditt uppdrag och de är alla väl insatta i vad du kommer att möta när du sätter igång.

Uppdragsutbildningen är en specifik utbildning för det uppdrag du som Storasyster väljer att arbeta med. Utbildningen handlar om att beskriva uppdraget ännu tydligare så att du ska känna sig så trygg som möjligt innan du sätter igång. Det är viktigt att beskriva de ramar och regler som gäller för Tjejzonen och det specifika volontäruppdraget för att så få tveksamheter som möjligt ska uppstå. Du som Storasyster ska heller aldrig känna dig ensam utan kan alltid höra av dig till din samordnare om det är något som bekymrar dig.

3. Fortbildning

För dig som gått grundutbildningens två steg erbjuder vi även frivilliga fortbildningar om våldsprevention, suicid och tjejer som är nya i Sverige i vår digitala plattform.

Cirka fyra gånger per år erbjuder vi även frivillig fortbildning inom olika ämnen som berör tjejers psykiska hälsa. Utbildningen sker ofta i Stockholm och webbsänds över Facebook.

Vad vill du lära dig mer om? Tipsa oss gärna om inspirerande personer inför kommande fortbildningstillfällen!

Handledning

Alla som arbetar som volontärer inom Tjejzonens stödverksamhet bör gå i handledning för att själva få avlastning och vägledning i sitt uppdrag. På Tjejzonen erbjuder vi flera olika typer av handledning. Den sker löpande under ditt uppdrag och kan ske i form av återkoppling via mejl, fysiska träffar på vårt kansli tillsammans med andra Storasystrar, över Microsoft Teams eller telefon. Träffarna är ofta mycket uppskattade och ett tillfälle att gemensamt få dela både utmaningar och stärkande erfarenheter. Handledningen syftar till att både stötta och utveckla dig i ditt uppdrag.

Anmälan och mer information

Gör din anmälan dig genom att fylla i ett formulär och ställ dina frågor om utbildningarna genom att mejla utbildning@tjejzonen.se