Andra som ger stöd till anhöriga – Tjejzonen

Andra som ger stöd till anhöriga

Kommunens familjestöd
Olika kommuner erbjuder olika slags stöd till föräldrar och familjer, så som familjebehandling, föräldrautbildningar, kontaktfamiljer för avlastning. Gå in på din kommuns hemsida och se vad din kommun kan erbjuda för hjälp.

Tjejzonens ätstörningszon
Mejla oss på atstorningszonen@tjejzonen.se.

Mind – föräldralinjen
Mind erbjuder stödjande samtal per telefon för föräldrar som är oroliga för barn/vuxna barn eller som har frågor kring sitt eget föräldraskap. Det kan gälla både stora och små frågor. Tel: 020-85 20 00.

Frisk & Fri
Frisk och fri har en närståendelinje för dig som står nära någon med ätstörningar.
Tel: 0200-125 085.

Shedo
Shedo är en organisation som arbetar med att sprida stöd och kunskap kring ätstörningar och självskadebeteende. De erbjuder visst stöd även till närstående.

Rädda barnen
På Rädda barnens hemsida finns många bra tips och råd för föräldrar.

Attention
Riksförbundet Attention har en föräldraportal för dig som är förälder till ett barn med NPF. De ordnar bl.a. föräldracirklar, har ett anhörigforum och en mängd information och material för föräldrar till barn med NPF.

Tips! Podcasten Sinnessjukt, om psykisk ohälsa, har ett specialavsnitt (nr 124) för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.