Anorexi Bulimi Kontakt

Efter att ha skrivit mycket om olika typer av ätstörningar och om problematiken som många känner kring mat är det hög tid att rekommendera ett par ställen där man kan få hjälp! Idag vill vi berätta om den ideella organisationen Anorexi/Bulimi-Kontakt, en tjej som jobbar på forganisationen kommer också att gästblogga hos oss senare under dagen.

”Vi vill fylla det behov som vi själva hade och saknade när vi behövde det som mest.”

Majoriteten av alla som arbetar i Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt är själva friska från en ätstörning eller är anhörig till någon som tidigare varit drabbad. Med den kunskapen har ABK valt att arbeta förebyggande mot ätstörningar, verka för en bättre vård och arbeta stödjande för drabbade och anhöriga. ABK:s volontärer besöker också patienter på ätstörningsenheter och berättar om sitt eget tillfriskande. Många tror att det inte går att bli fri från en ätstörning men på ABK vet de att det är möjligt och de vill dela med sig av detta till så många som möjligt!

ABK har startat olika verksamheter för att hjälpa andra. De driver olika mentorsprogram och självhjälpsgrupper som både riktar sig till den drabbade och till personens anhöriga. Dessutom har de stödgrupper för mammor och gravida.

ABK finns i flera städer, kolla in deras hemsida www.abkontakt.se och se efter om deras organisation passar dig!