Är du extra känslig?

Jag har tidigare pratat om karaktärsdraget HSP (vilket står för Highly sensetive person), men tänkte ta upp det igen. Jag och min vän har en podcast, där vi tog upp just detta ämne, och testade oss själva med ett ”självtest” på internet. Detta test är såklart inget avancerat test, och något man ska ta det med en nypa salt. Hur som helst tror jag ändå att det kan vara en bra vägvisare, och indikator på att man kan vara lite ”extra känslig” om man får många ”ja” på testet. Det är dessutom roligt att testa sig själv på det viset, och väcker eftertanke.

Följ DENNA länk för att komma till testet.

Själv svarade jag ”ja” på 16 utav påståendena, vilket skulle tyda på att jag har karaktärsdraget HSP. Detta stämmer överrens med vad jag själv anser, och det tror jag även kan förklara mycket. Även om jag inte tycker man ska sätta diagnoser hej vilt, så måste jag ändå erkänna att det är skönt att få en eventuell förklaring till vissa tankesätt som utmärker mig, och som jag vet att många andra inte har.

Något som jag tycker passar bra in på mig är denna text:
Undersökningar har också visat att högkänsliga människor bearbetar information på djupet. Elaine har ofta sagt att ”våra hjärnor fungerar lite annorlunda”, men idag lägger hon faktiskt tyngdpunkten på det faktum att högkänsliga bearbetar information mer på djupet än icke högkänsliga. Våra hjärnor får oss helt enkelt att observera och reflektera längre och mer över saker och ting, antingen det sker medvetet eller omedvetet. Det innebär emellertid inte att högkänsliga personer alltid uppnår bättre resultat än icke högkänsliga men deras hjärnor blir mer aktiva och jobbar mer intensivt.

En sådan kontinuerlig tillförsel och bearbetning av information samt svårigheten att filtrera intryck och stimuli är givetvis tröttsamt, ibland utmattande. En del högkänsliga har visserligen högre stresströskel än andra och kan hantera stökiga eller katotiska situationer bättre, men alla blir förr eller senare överbelastade, överväldigade eller till och med utbrända såvida de inte har lärt sig att sätta gränser. Detta innebär att säga ”nej” utan att få dåligt samvete eller skuldkänslor och att skydda sig genom att dra sig undan och vila ut, helst i ett mörkt och tyst rum. Taget från sidan: http://www.hsperson.se/.

Texten är skriven av vår bloggare Marja!