Att fortsätta längta, hitta mod, våga hoppas och våga tro

Statens folkhälsoinstitut genomförde under 2009  en sammanställning av hälsosituationen bland unga HBT-personer mellan 16-29 år. Resultaten från studien visade att risken för psykisk ohälsa, stress, oro, ångest och självmordstankar ibland är tre gånger större för unga HBT-personer och för dem som är osäkra på sin sexuella läggning, jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp.

Under de senaste 30 åren har både attityder, lagstiftning och policyarbete för HBT-personers rättigheter ökat och förbättrats. Dock visar statistik att många unga HBT-personer fortfarande upplever diskriminering, osynliggörande och kränkningar, så som mobbning, våld och hot om våld. Grupptrycket att passa in i givna sociala mönster är stort och många unga homo- och bisexuella upplever stora påfrestningar i sökandet efter sin identitet.

Med dyster statistik som denna kan det ibland vara svårt, nästintill omöjligt, att föreställa sig ett liv som stolt, trygg och lycklig HBTQ-person. Men personer som Joel Burns och kampanjer som ”Det blir bättre”, visar att det i allra högsta grad är möjligt. Tanken med ”Det blir bättre” är att HBTQ-personer som har upplevt en jobbig ungdomstid delar med sig av sina historier, och berättar hur de tog sig igenom den tuffa perioden och hur deras liv ser ut idag. Joel Burns, en homosexuell amerikansk fullmäktigeledamot, är ett lysande exempel på att det inte bara blir bättre, utan att det kan bli alldeles underbart bra. Bara man fortsätter längta, hittar mod, vågar hoppas och vågar tro. Lyssna på hans fantastiskt inspirerande och rörande tal här