Att skada sig själv

Vad brukar du göra när du mår riktigt dåligt? Prata med en kompis, lyssna på deppig musik eller kanske skära dig själv i armen? En ny svensk studie om högstadieungdomars erfarenheter av självskada, visar att hela 40 % av ungdomarna någon gång hade skadat sig själva och att beteendet var nästan lika vanligt bland pojkar som hos flickor. Tidigare så trodde man att det mest var psykiskt sjuka flickor som skadade sig själva, men idag är bilden mer komplicerad än så.

Vad innebär egentligen självskada? Självskadebeteende betyder att man avsiktligt utsätter sin kropp för skada, exempelvis genom att skära, rispa eller sticka sig med vassa föremål, bränna sig med exempelvis cigaretter, slå sig själv genom att exempelvis dunka huvudet i väggen eller rycka bort sitt hår. Den som skadar sig själv gör det inte i syfte att begå självmord, utan kan istället göra det för att dämpa ångest och inre smärta, självbestraffning, få lättnad vid intensiv vrede, för att bli sedd av sin omgivning o.s.v. Personen kan också säga sig uppleva en känsla av lugn efteråt.

Det har visat sig att självskadebeteende kan ”smitta”. En stor del av de ungdomar som skadar sig själva känner en eller flera som också skadar sig och pratar med sina vänner om självskadebeteendet. Det förekommer även att ungdomar skadar sig själva tillsammans med sina kompisar.

Det bästa du kan göra om du känner igen dig i texten, är att försöka prata med någon om hur du mår. Kanske en kompis, förälder eller kurator? Du kan också vända dig till exempelvis BUP eller Stadsmissionens terapicenter för unga. Ett första steg kan vara att chatta med oss på Tjejzonen; Öppen chatt eller Ätstörningszonens chatt.