Att välja sin framtid

Om du bär på sår från barndomen kan det vara svårt att se framåt. Såren kan vara så djupa och göra så ont att de präglar alla delar av ens liv. Framtiden blir bara ett ord utan mening. Nuet genomsyras av gammalt gift som åker runt i kroppens kretslopp. Dåtid blir nutid och ögonblicket här och nu påminner bara om det som varit.

Carl Gustav Jung sa en gång ”I am not what happened to me, I am what I choose to become.”

Vi kan inte ändra det som har hänt. Det som har varit kommer alltid att vara. Det går inte att tvätta bort. Hur hårt du än skrubbar din kropp och själ. Du kan inte ändra det som har hänt. Däremot kan du alltid välja din framtid. Även om du inte kunde påverka det som hände dig i din barndom kan du alltid ta kontroll över din framtid. Du är inte vad som hände dig. Du är vad du väljer att bli.