Bo i jourhem?

Det finns många barn och ungdomar som har det väldigt jobbigt hemma med sin familj eller kanske inte har någon familj alls och kommer ensam från ett annat land. Var tar man vägen då? Ett alternativ kan vara att bo i ett jourhem.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver omedelbar omhändertagning, alltså befinner sig i en akut och svår livssituation. Det behöver inte vara en ”kärnfamilj” med mamma-pappa-barn som är jourhem, utan det kan vara ensamstående, sambos, särbos osv. Barnet eller ungdomen stannar bara i jourhemmet en kortare tid medan socialtjänsten gör en utredning, sedan återvänder de antingen hem till sin familj eller placeras i t.ex. ett familjehem (fosterhem).

Jag har pratat med en tjej vars familj har fungerat som jourhem i 15 år och tagit emot ca 40 barn och ungdomar. Sex av barnen har också stannat en längre tid och varit familjehemsplacerade.

Hon berättar att vara en jourhemsfamilj på flera sätt har färgat hennes uppväxt positivt. ”Jag har på ett väldigt speciellt sätt fått lära sig mig om empati, förståelse, accepterande av olika sätt att vara och olika kulturer, som många andra barn inte får vara med om”, beskriver hon. Tjejerna och killarna som har bott i deras familj har varit en del av familjen, menar hon, och hon gör ingen skillnad mellan ett biologiskt syskon och ett fostersyskon utan kallar alla för sin bror eller syster. Hon menar att självklart kan det många gånger vara prövande och svårt, eftersom barnen och ungdomarna ofta mår väldigt dåligt och går igenom en svår period i livet, men att hon hoppas att hennes familj har kunnat hjälpa de som bott där, i alla fall en liten bit på väg i livet.