Byxmyndig – varför?

Det är en stor sak att fylla 15 år. Inte nog med att du antagligen har fullt upp med puberteten och skolan. Du blir även byxmyndig. Men vad betyder det egentligen och varför finns det över huvudtaget?

Jo, det finns en lag som är till för att skydda barn från att bli sexuellt utnyttjade av vuxna. I lagstiftningen räknas man som barn fram till 15 års ålder – det finns alltså ett generellt förbud mot att ha sex med personer som är under 15 år.
En person som har haft samlag med en tjej eller kille som inte fyllt 15 år, kan dömas för våldtäkt mot barn även om inget hot eller våld har förekommit. Den som har begått övergreppet kan inte heller skylla på att killen/tjejen ville göra det.

I Brottsbalken finns en kompletterande regel om att den som är skyldig till bland annat sexuellt utnyttjande av barn ”skall inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt.”
Med denna regel vill man egentligen bara skilja på ett brott och om en 14-åring och en 16-åring velat utforska sin sexualitet tillsammans – på bådas villkor.
Vem bestämde då att åldern skulle vara just 15? Det gjorde vår stat när man ville ha just denna lag som jag skriver om. Det ser väldigt olika ut i världen. I Jemen bli man byxmyndig redan vid 9 års ålder och man har krav på äktenskap för att få ha samlag. I Tunisien måste du ha fyllt 20 för att ha sex.