Citat

Sara har låtit sig tänka på misstag man gjort, och att de oundvikligen är en del av livet. Hon har så valt att dela med sig av ett citat hon läste i Kenya och bär med sig sedan dess…

”Fail early, fail often and fail forward.”

 Vi-skogen trodde det var nyckeln till framgång (skön inställning från ett företag!) och jag är beredd att hålla med!