Dagens citat

På mitt jobb finns det tänkvärda ordspråk på varje toalett. Kanske är detta det ända ställe där man faktiskt hinner stanna till och ta åt sig dessa budskap? Hur som helst är ett av dessa ordspråk denna som jag gillar:

Ungdomen skulle vara ett idealiskt tillstånd om den kom lite senare i livet

Även om jag själv fortfarande är ung, tror jag att det är många som kan känna igen sig i denna tanke…