Dagens dikt

Stjärnstoft

Av stjärnstoft blev du till.
Nu finns du i mitt minne och överallt runtom mig.
Jag trodde att du lämnat oss men du finns kvar.
Din röst finns i vinden. Dina ord i träden tröstar mig.
Din omfamning i vattnet bär mig.
Den första vårblomman har känt dina händer.
I den vita snön har du lämnat dina spår.
Du finns alltid hos mig.