Dagens pepp (och tankeövning!)

Du är värdefull!

Det finns ingen som Du! Och världen behöver dig! Annars hade du inte varit här!

Jag tror på att alla har ett ”mission”, det finns en mening med att ALLA är här. Alla har en uppgift de ska utföra på jorden. Kanske en ska vara ”lärare” att lära andra människor hur man ska va, lära dem om kärlek, en annan ska vara ”vårdaren” ta hand om ,hjälpa.

Alla behövs vi, alla har vi en uppgift!

Du är meningsfull!!