"She comes in colors everywhere"

I ett musikkrig med en kille fick jag den här låten skickad till mig. I fyra minuter kändes det som att han bodde i min själ och jag bodde i hans.