Dans

Jag älskar dans, och jag vill dela med mig. jag vill att ni ser, känner…för mej e dans så mest otroligaste uttrycksättet. så mycket känsla, så mycket tanke. så mycket djup!