De bråkar om Tintin

De bråkar om Tintins vara eller icke vara i bibloteken, eftersom Tintin är rasist.

”Han tillmäter det politiska innehållet avgörande betydelse. Ifrågasätter idealet om det suveränt isolerade konstverket. Ett litet antirasistiskt bibliotek – hur ser det ut?”
Malin Ullgren 

Malin Ullgren frågar varför nya generationer ska skolas in i europeisk överordning, och visst är det en viktig fråga. Och visst är Tintin rasistisk.

”För mig som liberal finns biblioteken till för att tjäna allmänheten. Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument för att få männi­skor att tänka på ett visst sätt utan vara ett verktyg och en resurs för människor att tänka själva […] handlar det om att kulturinstitutionerna ska forma människorna efter politiska kriterier.”
Madeleine Sjöstedt 

Och det är väl lite där den stora skiljelinjen går. Ska unga socialiseras till rasisiter eller icke-rasister? Ska vi lära dem att tänka kritiskt och låta dem läsa vad de vill, att reflektera över de nidbilder som finns där?

”Hur ska ett samhälle kasta av sig oket av stereotypifiering om inte konkreta handlingar sker? I dagens Sverige lägger jag märke till att denna stereotypifiering snarare ökar än minskar. Tidsspannet från Tintin till Lilla Hjärtat visar också just det. Vi har som art inte rört oss många millimeter i frågan om att ta hänsyn till vilka bilder av svarta människor som vi finner socialt acceptabla.”
Jason Dikaté

Frågan är väl där om vi kan politisera social acceptans ovanifrån. Utrotar vi rasism genom att utrota rasistisk konst? Eller utrotar vi rasistism genom att titta på rasistisk konst, för att sedan prata om varför den är rasistisk? Lite av båda?

”Intentionen är alltså god, men jag sympatiserar inte med den, eftersom jag uppfattar att konsekvenserna av att göra konsten till föremål för ett slags omröstningsförfarande kan bli orimliga – som jag skrev i form av en ängslig förhandlingskultur som i slutändan riskerar att upphäva både uttrycksfriheten och skyddet för densamma.
Om detta handlar alltså konflikten – som är densamma oavsett om det gäller religionskritik eller barnboksfigurer: förhandling före eller bråk efter? För mig är det senare svaret det självklara.”
Björn Wiman

Tintin är inte rasistisk på så sätt att han förespråkar rasisim. Har är rasistisk på det sättet att han är placerad i en värld där det finns en klar skiljelinje mellan vita och icke-vita, där icke-vita är mindre mänskliga. Det är en smärtsam historia, det är vår smärtsamma historia. och det är vår nutid. Och det försvinner inte för att vi sopar det under golvet, det försvinner inte om vi inte pratar om det.