Den naiva oskulden

”Den naiva oskulden som sexualiserad handelsvara har, oavsett kön, i sin ytterlighet en beteckning vi inte vill höra. Just det: pedofili. Vi vill behålla pedofilin som ett avgränsat fack för genuin ondska, inte som en underström som genomsyrar hela marknadsekonomin, där slemgubbarnas beteende i Thailand eller Alexandramännen på nätet bara är en konsekvens av normalernas vardagsnarcissism och bekräftelsekonsumtion. Alla vill köpa och äga androgynen, åtminstone så länge hen är ung och snygg.”

Aase Berg problematiserar ordet ”hen” utifrån en diskussion av Carl Jonas Love Almqvists roman ”Drottningens juvelsmycke”