"Det är inte ofattbart"

Hur reagerar ni på berättelser om ondska? Varje dag utsätts vi för en verklighet av våld och misär. En grundläggande väg till förändring är förståelse. Evie delar med sig av lite länkar som fått henne att tänka: 

Jag tycker DENNA debattartikel kring problemet i att förstå, eller avstå från att förstå, Anders Behring Breivik är väl värd att läsa.

Det gör mig orolig när folk utbrister saker som att ”Det är helt ofattbart” när de blir konfronterade med chockerande berättelser från Auschwitz. Det är inte ofattbart. Det rör sig inte om monstruösa, bestialiska, djuriska människor som utfört monstruösa, bestialiska, djuriska handlingar. Det rör sig faktiskt om den totala motsatsen. Det rör sig om människor, vanliga människor som du och jag, som utfört mänskliga handlingar. Fruktansvärda, skrämmande, kanske till och med onda handlingar. Men det som är skrämmande är inte att de är ofattbara, det som är skrämmande är att de är mänskliga. Att de är handlingar som fötts ur mänsklighet, snarare än omänsklighet. Men om vi inte kan acceptera våldets grundläggande mänsklighet, kan vi aldrig komma över det.

För tankar kring en annan massaker lyssna på This American Life’s podcast om Dos Erres HÄR. Här blandas massakerns politiska och personliga implikationer med varandra där vi får höra överlevare, soldater, utredare och politiker prata om det som skett, och hur de tycker att man bör gå vidare.