Du ska vara med i samtalet

Dan pratar om den senaste skottmassakern i USA

Han pratar om rättfärdigande, orsaker, och kontextualisering. För det räcker inte med att säga att det är hemskt, det går inte att säga att det är ofattbart. För den sorgliga tanken är att det är fattbart, våld är fattbart. Och vi måste fatta, för att kunna förändra.

”We haven’t done anything about it, because to do something about it would be to acknowledge that the way we are all living our lives, each and every one of us, is contributing to this culture of ostracization, to this culture of violence. But the time to own up to that is surely here.”

Och han vill att du ska vara med i samtalet.