Duktighetsfällan

I boken Duktighetsfällan skriver författarna om sambandet mellan behovet av att visa sig duktig och dålig självkänsla. Den dåliga självkänslan går ofta att koppla till hur man hade det när man var liten. Kanske växte man upp i en kaosartad miljö och kände som barn att man var tvungen att vara duktig och ta hand om alla för att inte väcka missnöje och för att få bekräftelse. Eller så lärde man sig att ”du kan allt – bara du vill, du kan bli vad som helst – bara du vill.” Om bara himlen är gränsen kan det bli farligt, skriver Joanna Rose och fortsätter: Det innebär att du måste bli precis som du har tänkt dig, och om du inte klarar av vissa saker har du inte försökt tillräckligt mycket, eller inte kämpat tillräckligt mycket, eller så har du misslyckats.

Enligt en rapport från statens folkhälsoinstitut känner 60 % av tjejerna som läser en teoretisk linje på gymnasiet sig hårt pressade av skolans och sina egna krav. Det går att jämföra med 30 % av killarna. Varför är tjejer mer stressade? Många forskare menar att tjejerna slits mellan den traditionella kvinnorollen där man ska vara snäll, söt, rar, omhändertagande, hjälpa den som behöver hjälp och ta hand om saker som måste fixas och det moderna samhällets krav på individuella prestationer.

Får jag MVG, då är allt som det ska vara – får jag VG, då suger jag. Så tänkte jag när jag gick på gymnasiet. Det fanns inget bättre än att få ringa upp någon av mina föräldrar och säga ”Jag klarade det! Jag fick MVG!” och suga i sig berömmet. Men att bara vara nöjd med sig själv när man klarar något är så dumt, tycker jag. För en vecka senare är det en ny sak man ska klara och då spelar inte det fina resultatet från förra veckan någon som helst roll, allt som betyder något är att jag måste lyckas nu! Och så fortsätter det, vecka efter vecka, genom gymnasiet, universitetet och senare ut i arbetslivet om man inte lär sig att tänka annorlunda. Som Joanna säger: The sky is the limit.

Vad gör man för att hålla kvar känslan av belåtenhet när man klarar något och för att inte tycka dåligt om sig själv när man inte når toppresultat?

– Var nöjd med det som lyckats, är det självklara svaret. Men tänk också: du behöver inte vara duktig på allt. Ta reda på dina starka sidor och utveckla dem. Och så lär dig känna dina gränser – att ha gjort sitt bästa kan vara bra nog. Ta hjälp om du lider alltför mycket av oron och duktighetsbehovet.