En fråga om heder?

Enligt en skolenkät som redovisades förra året lever 4000 tonåringar, bara i Stockholm, i en hederskultur som bryter mot svensk lagstiftning.  Vi tycker att det är otroligt viktigt att lyfta den här frågan och kommer därför att berätta mer om vad det innebär att leva i med ett krav på ”heder” i sitt liv. Under de kommande dagarna kommer du att få tips på vart du kan få hjälp och på böcker där du kan läsa mer. Vi kommer också att med stolthet publicera en text från en mycket inspirerande och modig tjej som vet precis hur det känns att leva mellan två världar.

I Sverige är självständiga kvinnor och en öppen sexualitet inget konstigt, tvärtom! Framgångsrika, karriärkvinnor idealiseras och i program som Fråga Olle uppmuntras tjejer att utforska sina kroppar och att ha sex på sina villkor. Samhället kretsar till stor del kring individen, det är du som bestämmer vad du vill bli eller göra och har man bara viljan kan man ofta göra det också. I länder där hedersvåld är vanligt anser samhället att individen i första hand är en del av familjen. Själva hedersbegreppet baseras på idén om att mannen är familjens överhuvud och att hans heder är beroende av de andra familjemedlemmarnas beteende. Hela familjen, men främst kvinnorna, bär ansvaret för att heder upprätthålls gemensamt. Begreppen heder och skam är centrala och kvinnans kyskhet avgör ofta skillnaden mellan dem.

I de flesta kulturerna har man regler om vad som är okej eller inte när det kommer till sex. Beroende på vart man är i världen kan man gå naken, onanera, vara homosexuell eller ha sex bara för att det är skönt. I hederskulturen är ofta det avgörande för familjens heder att kvinnorna följer de regler samhället har om sexualitet. Att man inte får ha sex innan äktenskapet är viktigt, men det viktigaste är att ingen annan tror att man har det. Tecken som tyder på det måste suddas ut. En ogift kvinna som klär sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande eller som pratar med en man är dåliga tecken. Genom att kontrollera kvinnorna och visa att man har kyska döttrar får mannen mycket heder.

När man jämför den svenska synen på kvinnan med hederskulturen är det lätt att förstå varför det uppstår konflikter. Döttrarna har lärt sig vad som är rätt och fel, hur man uppför sig och vilket beteende man ska fördöma.  Förvirringen uppkommer när vännerna i skolan gör tvärtom. Å ena sidan känner man att det är fel, så som man har lärt sig, å andra sidan tycker ju ingen annan utanför familjen att det är konstigt. Att vara bästis med en kille, sova borta, ha en pojkvän och klä sig så som man vill är naturligt för svenska flickor men samtidigt orsaker till att tjejer från hederskulturer blir utfrysta, slagna eller i värsta fall mördade av sina familjer.

I Sverige är det svensk lag som gäller. Våra rättigheter är omfattande! Ingen får utsätta oss för kroppsstraff (varken staten eller familjen), om man slår någon kallas det för misshandel och det finns inga förmildrande omständigheter (så som att man har varit en dålig flicka), man har rätt att röra sig fritt och får således inte bli inlåst och det finns ingen lag som säger att man inte får träffa den man vill, att man inte får ha sex när man vill eller att någon på grund av sitt levnadssätt är mindre värd.