Ett öppet sinne

Barn.
Vad betraktar vi som ”naturligt” och ”normalt”? När vi ställer oss frågan återkommer vi gärna till vad vi tänkte som barn. Var vi slutna och oförstående eller öppna och accepterande? Evie har hittat definitionen av ett öppet sinne HÄR