ha ett leende på läpparna!

Här kommer en pepp-text från underbaraste Elli! Vad får den er att känna?

Varför mår så många unga dåligt idag? Vore det inte bra att hjälpa dom innan det är försent?
Varför måste det ha skett ett självmordsförsök eller ett självmord innan dom tas på allvar?
Jag förstår inte hur i hela världen det kan hända att nån har ens möjlighet att begå självmord
på en låst akutpsykiatrisk avdelning… Obegripligt, oacceptabelt.
Man är inlåst och bevakad av en anledning, och det är att man mår så extremt dåligt och är en
fara för sitt eget liv eller nån annans, och ändå händer det.
Engagera dig, snälla! Vi måste sträcka ut en hjälpande hand. Det finns de som är inlåsta, de
som blir mobbade, eller de som lider i tystnaden.
ALLA som behöver oss ska ha tillgång till hjälpen. Kom ihåg: Du är viktig!
Varenda unge förtjänar att ha ett leende på läpparna!