Har du ett kontrollbehov?

Det sägs ofta att en ätstörning sällan existerar utan kontroll. Vad betyder det? Kontroll innebär att ha koll på vad man äter, att veta hur mycket man får äta och vilket innehåll det man äter har. Att äta eller att inte äta beror på vilken marginal man har för dagen: åt du för mycket till lunch eller finns det möjlighet att ta lite till?

Vad innebär det då att inte ha kontroll? Om man äter mer än planerat, inte har möjligget att träna eller hetsåt två påsar chips. Vad är man då? Jag vet att svaret på den frågan helt beror på vem som ta emot den.

Kontroll leder ofta till uppoffringar. I somras jobbade jag på Ätstörningszonens chatt och många av tjejerna jag pratade med var livrädda. De vågade inte gå ut, ta en fika, träffa kompisar eller åka bort över helgen. Rädslan över att tappa kontrollen var för stor.

Jag önskar att alla som läser det här kan fundera på en sak: vad betyder kontroll för dig och vad hur påverkar den ditt liv?

När jag pratade med de här rädda tjejerna som gick miste om så mycket roligt blev jag ledsen. Det slog mig hur otroligt mycket tid många lägger ner på att kontrollera sig själva! Hur mycket tid spenderar du på att tänka på mat, fundera över marginaler och tycka illa om dig själv för att du inte lyckades?

Tänk på vad du skulle kunna åstadkomma om du spenderade all den där tiden på något annat istället och hur mycket bättre du skulle må! Var snäll mot dig själv.