Hej alla störtsköna tjejer!

Vi önskar våra nya bloggerska Therese välkommen till bloggen! En liten presentation av henne kommer här:

Hej alla störtsköna tjejer där ute! Jag är ny här och tänker att en presentation kan vara på sin plats. Jag heter Therese och jag har Sveriges vanligaste efternamn, Johansson. Jag är 21 år fyllda och tar studenten om några veckor. För den som kan räkna på sina fem fingrar låter det kanske lite märkligt att jag tar studenten två år senare än flerparten av min årskull. Men liksom det mesta har även detta sin lilla förklaring som ni gärna ska få höra.

Fyra års gymnasium har man, som kanske är bekant för några av er, rätt till om man av någon anledning inte blir klar på de tre år som är standard för en gymnasial utbildning. Som jag har förstått det så funkar det ungefär såhär: Det fjärde året ska erbjudas på samma program som man läst sina ordinarie tre år på. Om hemkommunen kan erbjuda detta program på en lokal skola kan man tvingas byta till denna för att kunna gå sitt fjärde år. Om hemkommunen inte kan erbjuda detta program och man har inriktningsspecifika kurser kvar ska kommunen erbjuda en att gå kvar i den skola man ditintills gått i. Min hemkommun, Sundbyberg, kunde inte erbjuda estetiskt program med inriktning fotografi och lät mig därför gå kvar på Kulturama i Hammarby Sjöstad. Efter mitt fjärde år hade jag av olika anledningar fortfarande inte fått ihop tillräckligt många poäng för ett fullständigt gymnasiebetyg. Personalen på Kulturama hjälpte mig att söka dispens för ett femte och avslutande skolår med motiveringen att jag på grund av sjukdom inte kunnat studera på heltid de första åren i gymnasieskolan, men nu var återställd och önskade uppnå fullständig gymnasiekompetens och behörighet till högskolestudier. Kommunen beviljade min ansökan och snart har jag mina avgångsbetyg i min hand. I skrivande stund väntar jag på besked från Stockholms Universitet där jag sökt en treårig utbildning. Jag skulle önska att denna möjlighet till extra tid i gymnasieskolan skulle erbjudas betydligt fler. Behovet är stort. Informationen om dylika alternativ borde spridas på ett mer proaktivt vis, av skolväsendet. Politikerna bör å sin sida i egenskap av våra representanter vara villiga att lägga resurser på detta. En elev som med detta extra stöd i form av förlängd gymnasietid senare kan komma ut i kvalificerat arbete är en betydligt lägre samhällelig kostnad än vad hon skulle varit om hon till följd av oavslutade studier hamnade i långtidsarbetslöshet.

Nå ja, nog om detta nu. Saker som jag tänkt skriva om framöver här på Tjejkraft är litteratur, feminism, TV & film, politik och samtidskonst. Antagligen kommer det att bli en och annan intervju med inspirerande, balla tjejer och unga kvinnor som engagerar sig i och jobbar med viktiga och/eller spännande grejer.

Yours truely //Therese Leonore Johansson