Hjälp!

Enligt en skolenkät som redovisades förra året lever 4000 tonåringar, bara i Stockholm, i en hederskultur som bryter mot svensk lagstiftning.  Behöver du hjälp med att hantera hederskulturen du lever i? Vill du fly eller bara ha någon att prata med?

  • Kuratorn på din skola. Tänk på att hon måste anmäla om hon upplever att hotet mot dig är för stort.
  • Socialtjänsten. Du kan ringa och vara anonym! Kontaktuppgifter finns på din kommuns hemsida. Fråga vilken typ av hjälp de kan erbjuda.
  • Ungdomsmottagningen. På de flesta mottagningarna finns en kurator.
  • ELEKTRA. Fryshusets grupp som arbetar med att hjälpa utsatta ungdomar och utbilda de som kan stöta på hedersproblematik. De som arbetar där har ofta själv växt upp med heder i familjen.
  • Terrafem. Erbjuder allt från juristhjälp och stöd till skyddat boende.
  • Systerjouren Somaya. En jour som har specialiserat sig på att stödja kvinnor och tjejer som lever med heder. De erbjuder också skyddat boende.

På Tjejzonen kan då både få stöd i fysisk form och chatta med någon av våra volontärer över nätet. Kolla in www.tjejzonen.se eller maila till info@tjejzonen.com om du har frågor eller behöver stöd.