Mänskliga rättigheter

Relativt nyligen infördes en lag i North Carolina som förbjuder homsexuella att gifta sig, vilket startade många debatter kring vad ett äktenskap är och inte är, och mellan vem. Från nån form av liberal politiskt korrekt stånd punkt är det kanske svårt att förstå varför vissa människor och grupper är så emot homoäktenskap. Till exempel har vi Hank Greens (John Greens, som jag brukar tjata om, bror) denna kommentar:

Det är riktigt intressant att läsa igenom kommentarerna på den videon. Jag tycker att man gravt förenklat kan säga två saker om motstånd mot social förändring, dels att det (särskilt i mer konservativa sammanhang men även i liberala) finns en syn på sociala praktiker och dess meningar som relativt statiska och problematiska. Det vill säga den genomgående acceptabla synen på äktenskap som en kärleksförening i religiöst eller kvasi-religiösa sammanhang som ideal och norm som finns i västvärlden (även i Sverige), samt kanske framförallt som ursprunglig form. Alltså att ursprunget för äktenskap är ett religiöst sådant. Samt en allmän rädsla inför förändring och rasering av existerande sociala strukturer.
Om vi antar att äktenskap är en religiös rit som fått laglig status i samhället samt att det är en förening mellan man och kvinna (samt att dessa biologiska kategorier är oproblematiska som biologiska kategorier, vilket inte är sant men det är en helt annan diskussion) kan homoäktenskap ses som ett hot mot en av de (sen medeltiden) mest grundläggande sociala strukturerna i det västerländska samhällena. Om vi istället antar att äktenskap är ett juridiskt kontrakt som anammats av religiösa organ och institutioner i syfte att inlemma denna politiskt viktiga enhet i en religiöst influerat ideologi blir homoäktenskap endast en ifrågasättning av den tidigare nämnda synen på äktenskap samt vissa föregivnatagna religiösa antaganden.
Jag tycker att oavsett var man ställer sig i debatten är det viktigaste i varje diskussion inte att vinna, utan att försöka förstå, empatisera och respektera den man diskuterar med. Annars kan vi lika gärna låta papegojor argumentera åt oss. Detta TED talk med psykologen Jonathan Haidt är smått relaterat och väldigt intressant: