Internationella kvinnodagen

Repris från förra åttonde mars!

Det är idag det! Den fyller dessutom 102 år idag. Vet du varför det är en internationell helgdag och vad själva syftet är?

Det var kvinnorörelserna runt om i världen som verkade i början av 1900 talet som stiftade dagen. Den högsta punkten på agendan var rösträtt för alla. Kan ni tänka er hur det var då: att den allmänna samhällsuppfattningen var att kvinnor inte hade kompetens nog att få rösta?

När FN började arbeta med mänskliga rättigheter efter andra världskriget fastslog de att män och kvinnor har samma värde. 1977 beslutade FN att de skulle fira kvinnodagen och rekommenderade därmed alla sina medlemsstater att göra det samma.

Under åren har kvinnorna fått kämpa för rätten till yrke, utbildning, abort, arvsrätt och barnomsorg. Idag är det många som tycker att samhället är jämställt och ifrågasätter om det verkligen behövs en internationell kvinnodag och varför det inte finns en mansdag.

Idag ser jag det framförallt som en internationell fråga och en påminnelse om att man aldrig ska ge upp kampen för rättvisa i världen. I Sverige får flickor gå i skolan, men i Indien avslutar bara en tredjedel av de som överhuvudtaget får börja i skolan sin utbildning. Enligt WHO omskärs 3 miljoner flickor varje år och FN bedömer att hedersmorden globalt har 5000 årliga offer. I alla länder i världen tjänar kvinnor mindre än män och i många länder befinner de sig längst ner i samhället och kämpar mot fattigdom, brist på utbildning och rättslöshet. Fler pojkar än flickor får möjligheten att gå i skolan och i flera länder kämpar de fortfarande för något som vi i Sverige tar förgivet: rösträtt. Minst en tredjedel av alla kvinnor i världen utsätts någon gång för våld under sin levnadstid och varje år dör en halv miljon i samband med graviditet.

Vi får inte glömma att alla inte har samma förutsättningar som vi har och att det är en lång väg kvar till jämlikhet mellan könen, även om Sverige har kommit en bra bit på vägen. Det behövs en internationell helgdag som påminner alla: både beslutsfattarna och oss vanliga människor, om att världen är långt ifrån perfekt och lika för alla.


Du kan göra skillnad genom att prata med andra om jämställdhet och orättvisor i världen. Flera organisationer fokuserar på att hjälpa kvinnor från fattigdom. Runtom i Sverige anordnas idag demonstrationer och informationsmöten. Testa att googla ”internationella kvinnodagen” plus namnet på staden du bor i!

Vi får inte glömma kvinnorna som kämpade för de möjligheter vi har idag och att vi har en skyldighet gentemot dem att föra deras budskap vidare. Alla är lika mycket värda! Oavsett kön, hudfärg eller vart i världen man bor. ”Don’t be a clown, take women seriously!” Om inte de hade orkat bry sig, hur hade våra liv sett ut då?