Johns Vlogg

Det här är underbart dels för att John illustrerar diskrepansen mellan ny och gammal media, och den senares oförståelse inför den nya, på ett skickligt och roligt sätt. Dels för att det handlar om Hitler och sex, och om ”ondskans” essentiella mänsklighet, dess banalitet. Vi hindrar inte tänkande som Hitlers genom att distansera oss från honom, genom att transformera honom till en symbol för djupt annat-skap. Hitler är inte annan, han var mänsklig, han var banal. Det innebär inte att hans handlingar och livsval är mer förlåtliga, men det innebär att vi måste titta i oss själva och se hur vi själva kan vridas och manipuleras. Hur djup vår moral och känsla för rätt och fel går i relation till samhället.