Kunskap är makt

Har du koll på dina rättigheter?

Visste du att du kan få starta en egen firma när du fyller 16 år? Eller att det står i skollagen att elever ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas? Och hade du koll på att den svenska lagstiftningen fastställer alla barns rätt till att leva och att det därför är förbjudet att döma barn till dödstraff eller livstids fängelse?

Som barn har du en massa olika rättigheter som ska ta tillvara på ditt bästa. För att kunna förbättra livsvillkoren för dig själv, ställa krav och stå upp för dina rättigheter måste du i grunden känna till dem. Kunskap är en viktig skyddsfaktor för att förhindra att man utnyttjas, diskrimineras eller ignoreras. Alltför många barn i Sverige har skrämmande låga kunskaper om sina rättigheter och saknar vetskapen om att det finns en barnkonvention. Det är exempelvis bara var fjärde barn som ens känner till att de har rättigheter, och få barn som vet vilka dessa rättigheter är. Dessutom saknar många barn kunskap om var de ska vända sig om de är utsatta för våld och övergrepp. Tyvärr har Sverige inte lyckats förmedla denna kunskap via skolan och dessutom blivit kritiserad av Barnrättskommittén för sitt bristande jobb. Politiker, skolpersonal, föräldrar och alla vuxna som jobbar och träffar barn genom sitt yrke har ett ansvar för att kännedom och kunskap om barnkonventionen sprids till varenda en av Sveriges två miljoner barn. Och du som barn har ett ansvar att kräva denna kunskap av vuxna runtomkring dig, eller på egen hand skaffa dig den. Utan kunskap är det svårt att veta när ens rättigheter inte tillgodoses eller i värsta fall kränks. Kunskap är makt så överlåt inte din makt till någon annan, utan läs på om dina rättigheter och kräv din rätt!