Lär dig att undvika att bli nedtryckt genom att känna igen härskarteknikerna

Ordet ”härskartekniker” syftar på olika sätt en människa kan manipulera en annan för att vara dominant över den. Ofta så gör det att den som blir utsatt känner sig mindre värd och oviktig. En person som vill vara dominant över dig kan till exempel ignorera att svara på en fråga du ställer, tystna när du kommer eller börja pilla med något eller viska med någon annan när du ska prata.

Det var forskaren Berit Ås som myntade ordet härskarteknik. När hon satt på ett möte och upptäckte hon nämligen att de andra på mötet gjorde olika handlingar för att få henne att känna sig oviktig. Det var till exempel hämta kaffe eller börja pilla med något precis när hon pratade. Hon namngav och numrerade fem härskartekniker.

Genom att känna igen dessa kan lära dig vad du ska göra i olika situationer när du blir utsatt. Genom att reagera på det så stärker du din självkänsla och slipper känna dig dålig.

 

De 5 härskarteknikerna – detta kan någon göra mot dig för att få dig känna dig mindre värd:

Osynliggörande

Att tysta personer genom att ignorera dem.

Exempel:

 • Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata.
 • I en grupp börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när du får ordet.

 

Förlöjligande

Att framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt.

Exempel:

 • En klasskamrat skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga).

Undanhållande av information

Att utestänga någon genom att undanhålla den väsentlig information.

Exempel:

 • Du förstår att dina klasskamrater/kompisar träffats utan att berätta men du känner att du borde fått ha varit med.
 • Ett beslut som skulle fattas tillsammans har redan beslutats utan att du var med.

Dubbelbestraffning

Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer.

Exempel:

 • Du är noggrann med dina arbetsuppgifter. Då ser de som du ska amarbeta med det som om inget blir gjort. Om du snabbar på får du höra att du slarvar.
 • En man beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så beskrivs han som omanlig.
 • En kvinna som väljer att vara hemma med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma.

Påförande av skuld och skam

Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Exempel:

 • Trots att du inte informerats om det där mötet eller aktiviteten får du höra att du själv borde tagit reda på när det var.
 • Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt.
 • En person som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke på till exempel klädval.
 • Du blir avbruten gång efter annan mitt i en mening, får därmed känslan av att det du säger inte har någon betydelse.

 

Vad ska jag göra om någon gör så mot mig?

Om du känner att något av ovanstående saker görs mot dig så mår du bättre om du gör något av det här:

 • Tag plats
 • Fråga – ”varför svarar du inte?” när någon inte svara på en fråga eller ”kan ni vara tysta!” när någon pratar när du har fått ordet.
 • Korten på bordet – säg som det är: ” jag blir faktiskt ledsen när ni bestämmer saker utan mig, nästa gång vill jag vara med” eller ”jag gör faktiskt så gott jag kan” när någon inte är nöjd med det arbete du gör.
 • Bryta mönstret – om du märker att du alltid blir bemött på samma sätt eller att samma sak händer om och om igen så våga göra något som bryter det. Till exempel: sätt dig vid ett annat bord, prata med några andra eller säg något som du normalt inte skulle våga säga.
 • Intellektualisera – betyder att du kan förstå vad som händer genom att tänka logiskt och på det sättet inte ta åt sig personligen. Tänk till exempel: ”jaha, nu använder hon en härskarteknik på mig för att hon ska trycka ner mig. Synd för henne att hon är så himla svag själv så att hon måste trycka ned andra för att känna sig bra.”