Läsarpepp!

Jag ser målet. Det är där borta. Måste kämpa mig dit, för jag vet att jag kommer att komma dit.
Att man alltid ska ha så låga tankar om sig själv. Men titta nu, jag kan!… Och det kan alla

Dessa vackra orden har vi fått in av vår läsare Elli, vad får de er att känna?

Bild