Läsartext om att låta sorgen komma ut

Ja, jag gråter för mig själv på kvällarna, på nätterna, ibland vet jag inte varför jag gråter tårar för någon som inte alls förtjänade att ha mig i sin närhet. Ibland brister det bara, för jag känner hur all min sorg måste komma ut för att jag ska gå vidare.

tjejkraft72638716817263718