Läsartext: "Thoughts, thoughts and more thoughts"

En sådan dag, tankarna snurrar omkring, det är som om dem inte vill ta slut. Jag tänker på det förflutna, framtiden, på hur mycket tid och energi jag har lagt på onödiga saker som egentligen inte spelar någon roll.
Om livet skulle vara enkelt då skulle vi inte lära oss någonting, vi skulle inte växa, vi skulle inte utvecklas.
Så jag tar med mig mina lärdomar i mitt hjärta och fortsätter på den här resan som kallas livet.

Anonym