Livet

Livet, är det inte en märklig men samtidigt  fascinerande resa. Vad är livet? Vad är meningen med det? Hur vill jag leva mitt liv?

När jag börjar fundera kring dessa frågor känns det som att jag skulle kunna fundera i en evighet. Det finns så otroligt många infallsvinklar och beroende på vem du frågar kan du få helt skilda svar, och det är det som gör det så spännande.

Med livet följer både med- och motgångar. Ibland kan motgångarna kännas många och man undrar vad är meningen med det här egentligen? När man befinner sig i en dalgång och inte tycker sig se något ljus, har jag upptäckt att när man väl tagit sig igenom det känner man sig så mycket starkare, och det får en att uppskatta det fina i livet på ett helt annat sätt. Även om man inte tror att det ska kännas bättre igen så kommer det komma en dag då det gör det. Ge inte upp, våga tro på att det blir bättre!