Lycka?

Den vanligaste anledningen till att man inte känner sig nöjd med sitt liv uppges vara brist på pengar. Men visste ni att forskning visar att bara 1 % av lyckan har med inkomsten att göra?

En grupp forskare som under en 7 års period har följt 10 000 personer i syfte att försöka mäta lycka och sorg i pengar. En bra relation ska enligt forskarna bidra med lika mycket lycka som en extra inkomst på 80 000 kronor i månaden. Samtidigt som en separation går att jämföra med att förlora 150 000 kronor i månaden. Emellertid visar deras undersökning och 154 andra som genomförts sedan andra världskriget att pengar har en förvånansvärd liten effekt på lyckan. Sedan 50 talet har vår levnadsstandard förbättrats betydligt då vi har högre löner, bättre arbetsvillkor. Vi är friskare, lever längre och har längre semester. Trots det visar få undersökningar att vi har blivit lyckligare. Istället breder depression, utbrändhet och alkoholism ut sig bland folket.

Enligt boken Lyckoformeln är människan väldigt bra på att anpassa sig till hennes nya vardag och trots en mångmiljonvinst eller ett livslångt handikapp återgår hennes humör förr eller senare till det ursprungliga.

Så vad gör en lycklig på längre sikt? Vad får en att känna sig tillfreds med livet? Jag har inte hittat ett svar på det. Som ni ser ovan har det inte med pengar att göra. Forskning pekar dessutom på att exempelvis Masaifolket i östra Afrika är precis lika tillfreds med livet som vi västerlänningar är, trots att de inte har tillgång till de flesta bekvämligheter vi är vana vid. Jag tror att man mår bra av att tycka om sig själv, att ha en eller ett par goda relationer och göra något man tycker om. Vad tror du?