Mår du dåligt? Prata!

Vi har skrivit här på bloggen att det finns hjälp att få tidigare, men jag vill ändå skriva det igen. Lever du med missbrukande föräldrar? Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp? Har du en vän som begått självmord? Eller behöver du bara någon att prata med om hur jobbigt livet kan vara ibland?

Här kan du söka hjälp;

Kvinnofridslinjen www.kvinnofridslinjen.se

En stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp – eller är anhörig till någon som utsätts.

Barnens hjälptelefon www.bris.se

BRIS har en hjälptelefon för barn och unga. Dessutom kan du chatta och maila med BRIS.

Brottsofferjouren www.boj.se

Har du utsatts för ett brott och vill prata om det? Brottsofferjouren har en jourtelefon och dessutom svarar de på mail. Det finns en avdelning speciellt för unga som heter Unga Boj (www.ungaboj.se). Där kan du chatta om tankar och känslor som handlar om brott.

RFSLs Brottsofferjour www.rfsl.se/brottsoffer

Riksorganisationen för sexuellt likaberättigande (RFSL) har en jourtelefon för homo-, bi- och tranpersoner som utsatts för brott.

Linje 59 www.linje59.se

Linje 59 är Riksorganisationen för sexuellt likaberättigandes (RFSL) telefonjour för homo-, bi- och transpersoner.

Hopp www.hopp.org

Här kan du som blivit utsatt för sexuella övergrepp få stöd.

Unga i sorg www.ungaisorg.se

Unga i sorg finns för dig som förlorat någon anhörig genom självmord.

AA

Anonyma alkoholister är en gemenskap för alkoholister som har slutat eller vill sluta med sitt missbruk. De jobbar även speciellt med ungdomar www.aa.se/information-om-aa/for-ungdomar

Maskrosbarn www.maskrosbarn.org

Maskrosbarn stöttar barn och ungdomar som växer upp med en eller två missbrukande/psykiskt sjuka föräldrar.