Att lära känna sin gräns

Det är lätt att säga att man ska ha sin egen gräns och inte göra saker som man inte vill. Men när man är ung är det inte alltid så lätt att veta var ens gräns går. När jag var yngre så hade jag inte kunnat säga var min gräns gick. Jag hade nog inte ens kunnat säga vad en gräns var för något. Idag kan jag säga att jag vet att ens gräns är när man känner i magen att man inte vill.

När jag var i tonåren så kände inte jag riktigt vad jag ville och inte i olika situationer. Jag var förvirrad kan man säga. Jag kände massa krav på mig som gjorde att jag inte lyssnade på min egen magkänsla och vilja. Jag kände krav att vara som alla andra – både till det yttre och inre. Och det gjorde att jag inte alltid kände vad jag ville utan gjorde som alla andra eller vad jag trodde förväntades av mig.

Ett bra exempel på det är grupptryck. Det är jättelätt att göra saker på grund av vad andra tycker och tänker. Men något som jag så småningom lärde mig, och som är mitt budskap, är att lära sig känna igen den där känslan i magen som skriker FEL och våga följa den. Men det krävs mod att göra sina egna val – så våga vara modig! Och tänk på att man kan behöva träna länge innan det kommer naturligt, så ha inte höga krav på dig själv. Träning ger färdighet.