Mina mänskliga rättigheter, del 2.

Alla känner väl till att det finns mänskliga rättigheter. Men vad innebär det egentligen? Vad är det för något?

Nedan följer ett utdrag ur CEDAW, FN:s kvinnokonvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Kvinnokonventionen består av 30 artiklar och här är några, och flera kan du läsa HÄR.

Artikel 5: Jag är perfekt som jag är – Jag behöver inte möta fördomar och generaliseringar om hur kvinnor ska vara.

Artikel 7: Jag är en del av samhället – Jag är viktig och betydelsefull för mitt land och för världen. Jag har rätt att påverka och aktivt delta i de politiska besluten och att representera mitt land.

Artikel 10: Jag är stark – Jag tränar min kropp, jag utövar vilken sport jag vill och jag tävlar med mitt lag.

Artikel 12: Jag har rätt till hälso- och sjukvård – Jag har rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor. Jag har även rätt till vård som rör min sexuella och reproduktiva hälsa.

Artikel 19: Mina åsikter är värdefulla – Jag har rätt att uttrycka, läsa och skriva om mina åsikter, tankar och känslor.