Mina mänskliga rättigheter, del 3.

Alla känner väl till att det finns mänskliga rättigheter. Men vad innebär det egentligen? Vad är det för något?

Nedan följer ett utdrag ur CEDAW, FN:s kvinnokonvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Kvinnokonventionen består av 30 artiklar och här är några, och mer kan du läsa HÄR.

Artikel 5: Jag bestämmer själv över min kropp – Jag har alltid rätt att säga nej. Ingen har rätt att göra mig illa, misshandla mig eller våldta mig.

Artikel 1: Jag är ovärderlig – Det finns bara en av mig. Jag är helt unik och därmed oersättlig.

Artikel 24: Jag hämtar kraft – Jag har rätt till vila och fritid, även från plikter som rör hem, familj och släkt.

Artikel 5: Jag har rätt till min värdighet – Ingen får förnedra mig eller bryta ner mig mentalt eller fysiskt.

Artikel 16: Jag bestämmer om och när jag vill ha barn – Jag väljer om och när jag är redo att skaffa barn, och hur många. Jag har rätt till information för att kunna ta rätt beslut.