Mina mänskliga rättigheter, del 4.

Alla känner väl till att det finns mänskliga rättigheter. Men vad innebär det egentligen? Vad är det för något?

Nedan följer ett utdrag ur CEDAW, FN:s kvinnokonvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Kvinnokonventionen består av 30 artiklar och här är några, och mer kan du läsa HÄR och HÄR.

Artikel 2: Jag är mig själv – Jag vägrar att förminska mig själv. Andra människor har inte heller rätt att förminska mig.

Artikel 27: Jag tar tillvara min och andras skaparkraft – Jag har rätt att delta i det kulturella samhällslivet. Jag har rätt till det jag själv skapat.

Artikel 17: Jag bestämmer själv över mina ägodelar – Jag har rätt att köpa, ta emot och ärva egendom. Ingen får godtyckligt ta mina saker ifrån mig.

Artikel 22: Jag är en viktig del av samhället – Jag har rätt till social och ekonomisk trygghet hela livet.

Artikel 12: Jag formar själv mitt liv – Jag har rätt till skydd för mitt hem, min familj, mina barn, min heder och mitt anseende.