Mina mänskliga rättigheter, del 1.

Alla känner väl till att det finns mänskliga rättigheter. Men vad innebär det egentligen? Vad är det för något?

Nedan följer ett utdrag ur CEDAW, FN:s kvinnokonvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Kvinnokonventionen består av 30 artiklar och här är några, och mer kan du läsa HÄR.

Artikel 1: Jag är född fri – jag är fri och lika mycket värd som andra människor. Jag har rätt till ett liv i värdighet.

Artikel 26: Jag tar mig själv på allvar – Jag vet mitt värde och jag väljer den utbildning som passar mig och den jag är.

Artikel 3: Jag lever ett liv i frihet – Jag bestämmer själv över mitt liv, hur jag lever och med vem. Ingen har rätt att ta den friheten ifrån mig.

Artikel 15: Jag bor var jag vill – Jag har rätt att bestämma var jag vill bo och att resa dit jag vill utan att be någon om lov.

Artikel 20: Jag väljer vilka jag vill omge mig med – Jag bestämmer själv vilka grupper och sammanslutningar jag vill tillhöra.