Mina pluggtips

Att följa med noggrant på lektionen eller föreläsningen! Det tycker jag ger jättemycket, och att anteckna det som läraren tar upp. Då vet man i regel vad läraren vill fokusera på och vad som troligtvis kommer komma med på provet eller tentan. Det blir också lättare att läsa litteraturen eftersom man redan har hört det muntligt en gång.

Att berätta för någon annan om vad du har läst i boken eller hört på lektionen! Då brukar det sätta sig för mig när jag berättar för exempelvis en förälder, kompis eller pojkvän. I brist på annat kan man berätta för sig själv, det funkar också!

Att skriva ner saker när du läser! Anteckna viktiga saker i ett block vid sidan av medan du pluggar. Jag brukar bara skriva ned det viktigaste, mest stödord och korta meningar, för att det inte ska ta alltför lång tid. Sen kan man läsa igenom sina anteckningar istället för att läsa igenom hela kapitel i boken när man repeterar. Något som också är bra är att göra mindmaps dvs tankekartor, tyvärr har jag själv aldrig varit särskilt bra på det men jag har hört att det funkar för många!