Minnen

”Artists are tricky fellows, sir, forever reshaping the world according to some design of their own,” said Strange. ”Indeed they are not unlike magicians in that.”

– Susanna Clarke, Jonathan Strange and Mr Norrell

Det är svårt att erkänna hur sköra våra minnen är, hur mycket vi förändrar dem varje gång vi minns. De minnen som ständigt lurar under ytan, som dyker upp om och om igen, är förmodligen helt annorlunda från det som hände. En gång i tiden. Att minnas är en kreativ akt, varje gång vi minns något berättar vi historien om minnet för oss själva, och varje gång är den lite annorlunda.

Det är därför ord och bilder är magiska, de ändrar verkligheten på ett väldigt faktiskt sätt. Så fort du sätter en tanke i ord har du ändrat den, gett den form. En idé kan formas och omformas, mutera och förändras, tills den blir till ord. Då blir den gjuten, fast, och inte alls lika föränderlig som tidigare.

En historia baserad på ”verkliga händelser” kan aldrig bli mer än en tolkning, en synpunkt, vagt kopplad till verkliga händelser, men en bra historia, en stark historia, ändrar hur vi ser på dessa händelser på all framtid. För viljan att en tolkning ska vara sann, blir starkare än viljan att veta sanningen, om sanningen ens går att komma åt…

I våra liv finns det ibland vändpunkter, när vi lär oss något, tycks oss förstå något som ändrar hela vår världsuppfattning. När vi konverterar till ett nytt sätt att tänka. Vid sådana vändpunkter omformulerar vi alla våra minnen upp till den punkten, hela vår tidigare existens, till att leda mot den vändpunkten. Vårt tidigare liv blir fallen historia, nu när vi är rena, nu när vi befinner oss på den rätta vägen, när vi har nått upplysning om hur verkligheten är konstruerad.

Och sen när det händer igen, gör vi samma sak igen. Vi fogar skilda händelser i vårt liv till att bilda en historia. Vi placerar ut en röd tråd i våra minnen, och för oss lyser den klart. Vi skapar ständigt mening ur kaoset. Jag undrar om vårt historieberättande är orsaken att vi tänker så här, eller om vi berättar historier för att det är sättet vi tänker på… Eller som Rob säger i High Fidelity ”Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music?”

Bild.