Missbruk och beroende

Här är en favorit i repris från 2010! En text om beroende, varför hur och vad: 

Missbruks- eller beroendeproblem innefattar ofta beroende av alkohol, mat, tobak, narkotika, läkemedel, spel, träning, shopping m.m, men kan egentligen gälla vad som helst som man har ett onaturligt förhållande till och som man använder som ett medel för att åstadkomma ett känslomässigt tillstånd.

Symptom på att man är beroende, eller är på väg att bli det, är lättväckt begär, att man upprepar beteendet oftare eller mera än man har tänkt sig, förnekelse, kontrollförlust m.m.

Just känslan av att man mer och mer tappar kontrollen över hur mycket man upprepar användandet eller beteendet är en varningsklocka om att man kan vara beroende. Ofta känner man på sig att beteendet/användandet börjar ta överhanden. Men förnekelse inför det som sker är lika vanligt.

En av de viktigaste indikationerna på att man har allvarliga problem är att man upprepar beteendet om och om igen trots negativa konsekvenser, tex att man shoppar bort alla pengar fast man inte ville, man går upp eller ned i vikt mycket, man tränar för mycket för att man får dåligt samvete om man inte tränar, mår dåligt efter man har ätit/shoppat/druckit /spelat men gör det igen ändå  osv.

Varför blir man beroende?
Alkohol, droger och mat är exempel på saker som kan ha en funktion av att dämpa negativa känslor av nedstämdhet, ilska, stress etc. Detta kan i sin tur leda till positiva känslor av glädje o dyl. Missbruket kan komma att upprätthållas på lång sikt av mycket kraftfulla inlärningsmekanismer, dvs, hjärnan lär sig att bli sugen på vissa saker i vissa situationer. Uppkomsten av missbruk av droger och alkohol tex. kan ske i sociala sammanhang. Om de positiva effekterna av missbruket kopplas ihop med sociala sammanhang så kan dessa sammanhang utlösa ett begär inför alkohol eller droger. På samma sätt kan känslor av ångest trigga tankar på mat om man använder mat som ångestdämpare, allmänt kallas tröstätning. Ett exempel kan vara att man börjar tänka på och blir sugen på choklad varje gång man känner sig ensam. Tröstätning är mycket vanligt och de flesta tröstäter ibland, men när den börjar få negativa konsekvenser som viktuppgång, man gör det väldigt ofta, gör det fast man egentligen inte vill och får stark ångest efteråt så är det en indikation på att man tappat kontrollen och borde prata med en skolsköterska eller någon vuxen om det. Det är väldigt viktigt att prata med någon direkt om man känner att det går överstyr eftersom detta beteende ofta är inkörsporten till ätstörningar.

Människor med missbruksproblem som har med droger och alkohol att göra har ofta relationsproblem, svårigheter att känslomässigt engagera sig och/eller att handskas med vardagliga stressituationer. När en bristande förmåga att hantera vissa känslor eller beteenden aktualiseras i vissa specifika situationer kan detta leda till en låg tilltro till den egna förmågan att hantera situationen. Personen kan då se en möjlighet till att hantera situationen genom att använda alkohol eller droger.

Om användandet av dessa substanser leder till att situationen upplevs som mera hanterbar kan negativa trosuppfattningar utvecklas. En negativ trosuppfattning kan bestå av en tillit till att alkohol, droger eller annat är nödvändiga att för att man skall känna sig normal, ha roligt eller bli lugn. Man litar alltså inte längre på att man kan vara lugn eller att det kommer att bli bra bara av att vara sig själv och av egen kraft.

Texten är skriven av Susanna