Musikhjälpen

Jag tycker nog inte att det blir så mycket bättre än så här: musik + lite jippo= hjälp till flickor som inte får gå i skolan. Mer än 50 miljoner flickor får aldrig möjlighet att gå i skolan – trots att det är en mänsklig rättighet

Text från musikhjälpens hemsida:

”Grundidén är att publiken betalar för att önska en låt, att förena publikens intresse för musik med engagemang för medmänniskor världen över. All musik som spelas i P3 under dessa dagar är önskad av er. Så önska din favoritlåt och skänk samtidigt 50 kronor till Radiohjälpen.”