När sex slutar vara sex

Azade har skrivit en text om när sex går över gränsen för att vara inte OK, om ni känner igen er och vill prata om egna erfarenheter eller ara tankar i allmänhet kan ni vända er till Tjejzonens underbara chatt!

Skadad förmåga till sund gränssättning som tar sig i uttryck i en närmast bottenlös värnlöshet, vilsenhet och kärlekstörst. Behovet av kärlek, trygghet och bekräftelse i kombination av att inte tro sig förtjäna varken kärlek eller trygghet. Sökandet efter någon eller något att göra en hel, samtidigt som man skadar sig själv alltmer, på alla sätt som är möjliga.

En längtan efter fysisk närhet, samtidigt som man inte klarar av den. Den skrämmande tanken på nakenhet, speciellt sin egen. Ångesten som framkallas av all beröring och fysisk kontakt som är av sexuell karaktär. På samma gång en rädsla för att göra fel. Att ha sex på fel sätt. Att berusa sig för att dämpa ångesten. Att vara berusad, full, påverkad, halvt, eller helst helt, omedveten om ens egna handlingar, om den andras handlingar, för att kunna genomlida.

Tjatsex, fyllesex, självskadesex, bekräftelsesex, sex utan tillåtelse – sex av en massa anledningar som inte har något med lust att göra, sex som sällan är skönt, om någonsin, sex som för det mesta känns obehagligt. Sex som oftast är övertalad, ibland för att man inte orkar säga nej, andra gånger för att man inte vågar, men allra oftast för att man inte vet hur.

Sex som inte är sex. Sex som upphört att vara sex. Sex som snarare är ett övergrepp, om inte framkallat av någon annan, så utav en själv. Kan man då fortfarande kalla det sex?

Bild