Nattknappen 020-44 66 66

Nattknappen är en tjänst som finns för att du ska känna dig mer trygg på vägen hem under sena fredagar och lördagar. Så här står det på polisens hemsida:

Telefonen – 020- 44 66 66 – är öppen mellan klockan 23.00 och 03.30 under fredag- och lördagkvällar och är till för alla som vistas i Stockholms län.

  • Den som ringer får prata med Polisens volontärer. Om någonting ändå skulle hända lämnas samtalet över till en polis.
  • I första hand handlar samtalet om att vara ett ”sällskap i luren” tills dess att den som ringer har kommit till en plats där man känner sig trygg. Ibland behöver han eller hon också få reflektera över orsakerna till att man känner sig otrygg och få lite tips på alternativ upplyst gångväg eller liknande.
  • Ett samtal till Nattknappen kan likställas med ett samtal till föräldrar, en vän eller en kompis.

Det finns olika åsikter kring om Nattknappen spär på våra rädslor. Men för den som vill använda tjänsten, tror jag att den kan vara till glädje.