Om skam, sårbarhet och tragedier

”[…] you’re imperfect and you’re wired for struggle, but you’re worthy of love and belonging.”

via Brené Browns underbara TED talk, hon pratar om skam och sårbarhet, om hur vi bedövar våra tragedier och på så sätt bedövar allt annat. Verkligen värt att lyssna på!