Paper towns

But there she is, and I am watching her through the plexiglas, and she looks like Margo Roth Spiegelman, this girl I have known since I was two – this girl who was an idea that I loved.

And it is only now, when she closes her notebook and places it inside a backpack next to her and then she stands up and walks towards us, that I realize that the idea is not only wrong but dangerous. What a treacherous thing it is to believe that a person is more than a person.

John Green Paper Towns

[Men där är hon, och jag tittar på henne genom plexiglaset, och hon ser ut som Margo Roth Spiegelman, denna flicka som jag kännt sen jag var två – denna flicka som var en idé som jag älskade.

Och det är inte förrän nu, när hon stänger sin anteckningsbok och lägger den i en ryggsäck bredvid henne och sen ställer sig upp och går emot oss, som jag inser att idéen inte endast är fel utan även farlig. Vilken vansklig sak det är att tro att en person är mer än en person.]

bild.